TEME DIPLOMSKIH RADOVA – MOGUĆNOST OBRANE U SRPNJU 2019. GODINE