Hrvatski

Konzultacije

Tel. 2371 080 / kućni broj
Prezime, Ime / E-mail Dan Vrijeme Katedra
Itrić Ivanda, Katarina Ponedjeljak
13,30
Katedra za fiziku u grafičkoj tehnologiji
Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT