Hrvatski

Konzultacije

Tel. 2371 080 / kućni broj
Prezime, Ime / E-mail Dan Vrijeme Katedra
Rožić, Mirela Ponedjeljak
11:00-12:00
Katedra za kemiju u grafičkoj tehnologiji
Rudolf, Maja Srijeda
9:30-11:00
Katedra za tiskarski slog i računala
Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT