Hrvatski

Konzultacije

Tel. 2371 080 / kućni broj
Prezime, Ime / E-mail Dan Vrijeme Katedra
Vukoje, Marina Utorak
11,00-12,30
Katedra za zaštitu okoliša
Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT