Natječaj “razvijanje vizualnog identiteta Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu”

Projektni zadatak natječaja – razvijanje vizualnog identiteta Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje studentski javni natječaj za izradu vizualnog identiteta Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2.11.2023.

Ovim natječajem cilj nam je izraditi novi vizualni identitet s naglaskom na vizualne komunikacije i moderni grafički dizajn u budućnosti od ambalaže do multimedije.

Natječaj je otvoren isključivo studentima Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Rok prijave prijedloga: Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu poziva zainteresirane studente da prijave svoje prijedloge na javni poziv najkasnije do ponedjeljka 19. siječnja 2024. do 23:59 sati. Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Prijaviti se mogu studenti kao pojedinačni autori ili autorski tim studenata.

Naknada za autore: Trima (3) najbolje ocijenjenim prijedlozima dodjeljuje se naknada za prijedlog dizajna.

  1. Naknada za najbolje ocijenjeni rad – 500 eura
  2. Naknada za drugi najbolje ocijenjeni rad – 200 eura
  3. Naknada za treće najbolje ocijenjeni rad – 150 eura

Projektni zadatak natječaja
Opći uvjeti natječaja
Prijavnica